توپ

[ad_1]


یک طنز ورزشی متفاوت ، شوخی با حاشیه ها، خبرها و … ورزشی با هدف ایجاد تفکر در ذهن جوانان و مسئولان

[ad_2]

لینک منبع

گل یا پوچ

[ad_1]


هدف از تولید این برنامه آگاهی بخشی به مردم است برای این که هر مطلبی را به راحتی باور نکنند و حتما درباره آن تحقیق و پژوهش نمایند.

[ad_2]

لینک منبع